Studenti naší školy se skvěle prezentovali při zajištění občerstvení u příležitosti Prezentace studijních programů gymnázií, SŠ a SOU pro výchovné poradce ZŠ na školní rok 2022/2023. Akce proběhla dne 5. října 2021 a místem konání byla Obchodní akademie v Opavě. Občerstvení pro účastníky připravili žáci učňovského oboru kuchař a cukrář na středisku restaurace Terasa, servis nápojů a pokrmů realizovali žáci IV. ročníku oboru Hotelnictví. Občerstvení také obohatila svým sponzorským darem společnost Mondelez CR Biscuit Production s. r. o.