Tradiční akce Opavský vinný trh, která proběhla v pátek 8. října 2021 v odpoledních hodinách, se poprvé účastnila také naše škola. Žáci II. ročníku, oboru Hotelnictví, tak měli možnost prezentovat nejen školu, ale zejména vybraná moravská vinařství. Jsme rádi, že jsme tak mohli svou prezentací a účastí na této akci rovněž přispět na charitativní účely.