Fond SIDUS je nezisková organizace, která si klade za cíl dlouhodobě podporovat nemocné a potřebné, a to po finanční i materiální stránce.

I letos se naše škola zapojila do dobročinného projektu Fondu SIDUS pro střední školy, jehož cílem je získat finanční prostředky prodejem barevných propisek a magnetických záložek. Výnos ze sbírky je určen na pomoc zdravotně postiženým dětem v procesu léčby a rehabilitace a ke zlepšení kvality jejich běžného života.

Výtěžek za naší školu ve výši 2.000 Kč byl odeslán Fondu SIDUS.

Vkládá: Ing. Lucie Kavanová