Ve dnech 18.–27. října 2021 se naše škola zúčastnila tradiční potravinové sbírky. Ta se konala u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby, který připadá na 17. října. Cílem této akce byl sběr trvanlivých potravin, které byly poskytnuty lidem ohroženým chudobou, jako jsou matky s dětmi v azylových domech, lidé bez domova, osamělí senioři pod.

Naše škola nasbírala v letošním roce přes 422 kg potravin, které putují do Elimu v Opavě a podpoří tak lidi v nouzi.

Srdečně děkujeme všem zúčastněným za příspěvek do sbírky.

Vkládá: Mgr. Adam Černohorský