Dne 24. listopadu 2021 navštívili žáci 4. ročníků, kteří mají zájem studovat na vysoké škole, veletrh vysokých škol Gaudeamus v Brně.

Veletrh Gaudeamus má tradici a pro studenty je jedním z nejvýznamnějších zdrojů informací o budoucím studiu. Nabídka vzdělávání je soustředěna na jednom místě a její spektrum zahrnuje všechny formy pomaturitního studia dostupného v ČR i řadě zemí v zahraničí.

Na jednom místě jsou k dispozici informace, které studenti nenajdou nikde na internetu ani na dnech otevřených dveří škol. Mezi unikátní informační kanály veletrhu patří zejména přednášky vystavovatelů a možnost osobního setkání se zástupci a především studenty jednotlivých škol. Další jedinečnou součástí veletrhu je poradenský servis, který dokáže studentům pomoci při volbě jejich budoucího studia a vyhledat vhodnou školu, nebo studijní obor dle jejich preferencí. S velkým zájmem se setkala přednáška společnosti SCIO „Jak se efektivně učit a dobře odmaturovat“.