Vycházející žáci devátých tříd stojí před velkým rozhodnutím, kam si dát přihlášku. Proto naše škola pořádá Den otevřených dveří, aby si žáci i jejich zákonní zástupci vytvořili představu o studiu na naší škole. Ke zdaru toho letošního přispěli také budoucí žáci a jejich zákonní zástupci, kteří přišli i přes zpřísněná hygienická opatření, aby získali informace o studiu. Čekala je nejen prohlídka školy s průvodci, ale bohatý, často i chutný program.

V učebnách obdrželi od vyučujících informace o obsahu vzdělávání, možnostech uplatnění nabízených oborů, školních praxích, akcích, soutěžích a ostatních aktivitách pořádaných školou v průběhu studia. K těmto patří například odborné exkurze, zahraniční praxe, odborné kurzy – např. barmanský, baristický, teatendrový, carvingový, odborné volnočasové kroužky – someliérský, baristický, čepování piva, literární kavárna, lyžařský a turistický kurz, školní kulturní a sportovní aktivity. Budoucí žáky i jejich rodiče zaujal výklad o zahraničních praxích a zajímavosti z gastrotripů po Jižní Koreji a Číně. V zrekonstruovaném moderním gastrostudiu byly pod dohledem vyučujících odborných předmětů připraveny praktické ukázky – pečení vánočního cukroví, umění carvingu a míchání nápojů, které naši žáci prezentovali, komentovali a odpovídali na zvědavé otázky hostů. Hosty školou provázely hostesky šikovné žákyně 2. C a 4. A, které poskytovaly další informace o studiu.