Dne 18. ledna 2022 proběhlo v rámci maturitních oborů školní kolo olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se 26 studentů všech ročníků.

Zadání je centrální pro celou republiku a není vůbec jednoduché. Soutěžící musí prokázat dovednosti jazykové, ale i stylistické. Jazykové úkoly jsou značně náročné, stylistická část pak umožňuje větší volnost a invenci.

Do okresního kola postoupili první dva nejlepší – Barbora Skalková (4. C) a Johana Šemberová (2. A).

Okresní kolo proběhne 28. března 2022 na Slezském gymnáziu v Opavě.

Mgr. Dominika Horáková