Dne 10. 2. 2022 pořádala SŠHS a VOŠ Opava Den otevřených dveří v našem školním středisku restaurace Terasa v Opavě-Kateřinkách.

Učitelé odborného výcviku spolu se svými žáky prezentovali učební obory Cukrář, Kuchař-číšník, Prodavač, Pekař, Řezník-uzenář, Výrobce potravin a Kadeřniceukázkami prací žáků  jednotlivých oborů.

Žáci maturitního oboru Podnikání prezentovali tento obor prodejem vlastnoručně zhotovených výrobků.

Návštěvníkům a zájemcům o učební obory poskytli UOV a žáci potřebné informace týkající se daných oborů. Návštěvníci si mohli odnést malé upomínkové předměty a drobnou sladkost.

Vkládá: Mgr. Marcela Rymlová