Den s překladem je překladatelská soutěž Filozofické fakulty Ostravské univerzity pro studenty středních a vysokých škol. Soutěž je celostátní a je jediná tohoto druhu v naší republice. Do soutěže se zapojují hlavně studenti gymnázií a jazykových škol z celé republiky. Konkurence je tedy obrovská. Letos se soutěže zúčastnily také žákyně naší školy Julie Mečiarová a Kristýna Moravcová se svým překladem literárního a neliterárního textu ve francouzském jazyce. 8. března se konalo v aule FF slavnostní vyhlášení výsledků letošního ročníku soutěže za přítomnosti rektora OU. Každý účastník obdržel certifikát a překlad Julie Mečiarové byl dokonce vyhlášen jako nejlepší v kategorii francouzského jazyka a Julie tak získala 1. místo! Po slavnostním vyhlášení výsledků se konala překladatelská konference a překladatelské workshopy. Soutěžící tak měli možnost setkat se s profesionálními překladateli a tlumočníky. Julii srdečně gratuluji a děkuji také za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Simona Kokořová, vyuč. FRA