Po dvouleté odmlce se žáci 1. – 3. ročníků oboru Cestovní ruch opět zapojili do animačních programů na podporu německého jazyka v základních školách pod názvem „Deutsch ist super“. Cílem této akce je oslovit žáky šestých a sedmých tříd, představit jim německý jazyk hravou formou, přesvědčit je, že cizích jazyků se není třeba bát, a pozitivně je motivovat k volbě druhého cizího jazyka.

Žáci základních škol se do netradičních výukových hodin zapojili s velkým nasazením. Zvládli pozdravy v němčině, vyřešili kvízy, zahráli si různé hry nebo se dozvěděli zajímavé informace z reálií německy hovořících zemí. Zaujalo je také stanoviště, na kterém se seznámili s některými německými vynálezy, k nimž měli za úkol přiřadit správný letopočet. Mnozí byli překvapeni, že právě knihtisk, počítač, airbag nebo gumoví medvídci spatřili světlo světa v Německu.

Naši animátoři poznali, že zaujmout, získat a udržet pozornost mladších spolužáků není vždy jednoduché. Všichni však obstáli na jedničku, pracovali s velkým nasazením, za což si zaslouží obdiv a velkou pochvalu.

Celý projekt vznikl v roce 2010 na Ústavu cizích jazyků Slezské univerzity v Opavě, v současnosti ho zaštiťuje společnost BOHEMIA Troppau, o.p.s. a Goethe Institut Praha.

V letošním roce se do akce přihlásily základní školy nejen z Opavy, ale také z Kunína či Klimkovic. Věříme, že tento úspěšný projekt, který je součástí většího projektu Deutsch macht Spaβ, bude stále pokračovat.