Dne 30. března 2022 se 4 žákyně 3. ročníku oboru Cestovní ruch vypravilo do Prahy na netradiční Innovation Camp organizovaný JA Czech. Netradiční na této kreativní soutěži bylo to, že se jí mohly zúčastnit pouze dívky. Po zahájení byly soutěžící zařazeny do 9 týmů a každý tým měl vypracovat originální řešení a jeho prezentaci na téma „JAK MOTIVOVAT ŽENY, ABY SE STALY LEADERKAMI“. Přestože účast na soutěži byla spojena s odjezdem v brzkých ranních hodinách a intenzivní časem limitovanou prací, byli všichni prací na projektu nadšeni. Každý tým pak musel svůj projekt představit ve čtyřminutovém časovém limitu před porotou a porota následně vyhodnotila 3 nejlepší týmy.

Bronz získal tým, v němž byla zapojena Alessandra Mrvová z 3. A. Tato skupina navrhla předmět „vývoj osobnosti“, pro 2. stupeň ZŠ, do kterého by byli zapojeni mentoři z praxe – manažeři, kteří by se podělili o své zkušenosti. Dalším jejich projektem byly workshopy pro mladé ženy, které by nabídly vzdělání a motivační programy s využitím mentorů.

Ceny předával generální ředitel Citibank pro východní Evropu a Českou republiku Munir Nanji.

Ing. Romana Venclíková