Zápisové lístky a odvolání proti nepřijetí ke studiu na učební obory a na maturitní obor Podnikání odevzdávejte na adrese Opava, Husova 6

Jedná se o obory:

kadeřník

cukrář

kuchař – číšník

prodavač

výrobce potravin

pekař

řezník uzenář

+

Maturitní obor Podnikání – odevzdává se návratka