Na sklonku měsíce dubna proběhla celorepubliková soutěž – 14. ročník „Přehlídka odborných dovedností oboru Řezník-uzenář“ ve Valašském Meziříčí, kterou tradičně organizovala
ISŠ – Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky.

Zúčastnilo se 12 týmů, které soutěžily ve 4 disciplínách: bourání, vařená výroba, regionální výrobek, senzorika, a to za podpory významných partnerů řeznického cechu, pod dohledem odborné poroty.

Naši žáci vybojovali místa nejvyšší

1. místo Lukáš Bátla – bourání

3. místo Marek Majtner a Lukáš Bátla za celkové umístění týmu

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a učebního oboru Řezník – uzenář.

Vkládá: Ing. Vladislava Lichnovská