V prvním květnovém týdnu se žáci třídy 3.A, oboru Cestovní ruch, zúčastnili pod vedením Mgr. Šmída odborné exkurze v rámci předmětu praxe do Libereckého kraje. Jelikož byl na podzim kvůli covidovým opatřením zrušen sportovní kurz, byly sportovní aktivity zařazeny do této akce. Ubytování bylo v autokempu Poslův Mlýn v Doksech a během týdne navštívili žáci velké množství různých zajímavých míst v blízkém či vzdálenějším okolí, např. město Liberec, zámek Sychrov, hrady Kokořín či Bezděz, vystoupali na Bezděz, prošli se Hruboskalským skalním městem či se plavili lodí po Máchově jezeře. Na celodenní výlet do zahraničí se žáci vydali do Německa, konkrétně do Drážďan. Cestou do Doksů zhlédli žáci nejdůležitější pamětihodnosti Kutné Hory, cestou domů pak absolvovali exkurzi v Postřížinském pivovaru v Nymburce. Celou dobu přálo počasí, takže i když byli absolventi akce dost unaveni, převládá spokojenost.

Vkládá: Mgr. Martin Krejčí