Těsně před konáním první části státní závěrečné zkoušky se žáci všech tří ročníků učebního oboru Řezník – uzenář, zúčastnili odborné exkurze o zpracování jatečných těl zvířat v moderním provoze firmy MASOMA – Jaroslava Klemensová, na pracovišti v Melči, se svou učitelkou odborného výcviku Magdou Lešinskou a třídní učitelkou Vladislavou Lichnovskou.

Provozem nás provázel a odborný výklad vedl pan Karel Klemens. Seznámili jsme se s přepravou zvířat, ustájením a podmínkami „welfare“. Nahlédli jsme do stájí, kde se věnují chovu masného plemene „Limousine“. Následoval proces porážení, od přihánění do omračovací pasti, omráčení – pneumatickou pistolí, případně Schermerovou pistolí, zavěšení, vykrvení, stahování kůže, její oddělení a uložení k expedici do koželužen. Odborné rozhruzení, vykolení, kontrola vnitřních orgánů, jejich evidence, vytřídění na vedlejší živočišné produkty veterinářem a klasifikace jatečných těl, podle zmasilosti, protučnělosti. Zhlédnutí celého procesu bylo vhodným doplněním teoretických znalostí žáků 1. ročníku, ale také upevnění znalostí žáků, kteří právě nastoupili do kolotoče závěrečných zkoušek.

Vkládá: Ing. Vladislava Lichnovská