Praha se již opět plní velkým množstvím turistů a také naši žáci třídy 2. A oboru Cestovní ruch se sem vydali v rámci své cvičné odborné exkurze. Kromě těch nejkrásnějších památek v centru města jsme společně poznali známé Muzeum Kampa s díly dnes velmi ceněného malíře Františka Kupky či sochaře Otto Gutfreunda.

Magická byla procházka prastarými prostorami strahovské knihovny s úžasným Filosofickým sálem plným barokních maleb.

Nechyběla ani laser game či skvělá dvouhodinová exkurze na letišti v Praze, kde nás doprovázel bývalý pilot, který nám sdělil spoustu zajímavostí z provozu letiště i jeho zázemí.

Mgr. Petr Láznička