Ve dnech 19. 5. – 20. 5. 2022 třída 2. C oboru hotelnictví jela na exkurzi do Olomouce.

Na programu exkurze ve čtvrtek byla návštěva hotelu NUTRENDWORLD, je to nový hotel z roku 2018, zaměřuje se na kongresové pobyty, hotelem nás provázel pan ředitel a jeho výklad byl velice zajímavý a aktuální.

Po návštěvě hotelu jsme šli do centra města, kde byl rozchod na oběd.

Následně proběhla prohlídka historického centra Olomouce a studentky podávaly výklad k vybraným historickým památkám. Večerní program byl bowling.

V pátek jsme navštívili Pevnost poznání, to je interaktivní expozice se zaměřením na přírodní vědy, historii a zeměpis. Myslím, že to byla povedená tečka naší exkurze.

Mgr. Blanka Růžičková