Dne 3. června se třída 3. B zúčastnila akce s názvem,,Co chceme jako mladí lidé říct (v) Evropě?“ pod vedením Jakuba Onderky z Masarykovy Univerzity v Brně

Na začátku jsme vytvořili dvojice a vyprávěli si o tom, co je pro nás v životě nejdůležitější a snažili se jeden druhému co nejvíce porozumět. Toto cvičení nám pomohlo, abychom se uvolnili a rozmluvili. Poté jsme v pětičlenných skupinách rozebírali předem dané otázky, které jsme si na počátku zvolili jako celá třída za nejzajímavější. Každé skupině pomáhal jeden z vedoucích diskuze (facillitátor), který odpovídal za její průběh, ale neomezoval nás. Naopak nám nechal prostor pro vyjádření svého názoru a povzbuzoval nás. Z těchto otázek ve skupinách se vytvářely další, které jsme postupně sepisovali na tabuli jako jednu velkou myšlenkovou mapu. Všichni tak měli k otázkám přístup a mohli tak sledovat jednotlivé výsledky každé ze skupin.

Z neustále přibývajících otázek jsme si mohli vybírat ty, které nás nejvíce zaujaly, a dále na ně při diskuzi navázat, a tak vytvořit nové. Bylo fascinující pozorovat, jak z jednoho tématu dokážeme vytvořit mnoho jiných a různorodých otázek.

Tato zkušenost pro mnohé znamenala výstup z komfortní zóny a uvědomění si, že je důležité a osvobozující říct svůj názor nahlas a nebát se. Společně jsme se na sebe napojili a doplňovali se, takže jsme díky tomu poznali lépe i naše spolužáky a jejich vlastní pohled.