Naše škola již několik let spolupracuje s Fondem Sidus, který je neziskovou organizací a klade si za cíl dlouhodobě podporovat nemocné a potřebné, a to po finanční i materiální stránce.

Zapojili jsme se i do jejich Výzvy 2022 a podali žádost o poskytnutí pomoci pro Ondru. Ondra je 4,5letý kluk, který trpí poškozením mozku, a pro jeho léčbu je nutná intenzivní neurorehabilitace, která je velmi finančně nákladná a zdravotní pojišťovna na ni nepřispívá.

Fond Sidus na základě naší žádosti Ondrovi věnoval finanční dar ve výši 6.000 Kč jako příspěvek na rehabilitaci. Přejeme Ondráškovi zlepšení jeho zdravotního stavu!!!

Vkládá: Ing. Lucie Kavanová