Dne 13. června 2022 jsme se zúčastnili odborné exkurze s žáky I. a II. ročníku učebního oboru Výrobce potravin v závodě Mondeléz Mariánské Lázně. Žáci se seznámili s výrobou lázeňských oplatek jak mazaných, tak spékaných. Viděli jsme výrobu těsta, pečení, spékání nebo mazání, výrobu náplně, chlazení, až po balení hotových výrobků. Po exkurzi jsme si společně s žáky prohlédli lázeňské město. Večer jsme žáky zavedli ke zpívající fontáně, kde jsme završili pobyt v Mariánských Lázních.

Druhý den jsme z Mariánských Lázní odjeli do Prahy. V Praze jsme viděli Petřín, Karlův most, Hradčany, Staroměstské náměstí, Václavské náměstí.

Domů jsme dojeli unavení, ale spokojení.

Vkládá: Mgr. Marcela Rymlová, Ing. Michaela Felbierová – UOV