Sumativní hodnocení po nás chce systém a jsme na něj zvyklí. Jednou za půl roku učitelé zhodnotí práci svých žáků nebo studentů na vysvědčení – známkou, slovně nebo kombinací obou forem. Vypovídá o žákovi a vytváří o něm informaci pro potenciální budoucí zaměstnavatele a pro stát.

Formativní hodnocení naproti tomu dává „rychlejší“ zpětnou vazbu a je nejpřínosnější pro samotného žáka. Většina odborníků dnes považuje formativní hodnocení za velmi důležitou součást vyučovacího a učebního procesu.

Jak se má správně formativně hodnotit a jaké metody se používají v rámci formativního hodnocení – to učil zúčastněné pedagogy zkušený lektor, dlouholetý ředitel Mendelovy ZŠ v Karviné a také autor knihy Začínající učitel Mgr. Bohumil Zmrzlík. Seminář formativního hodnocení se setkal s pozitivními ohlasy.