Ve středu 21. září 2022 proběhlo ve Slezském divadle v Opavě slavnostní vyhodnocení školního roku 2021/2022 a zahájení školního roku 2022/23.

Pedagogický zástupce školy Ing Petr Janík zhodnotil ve svém projevu maturitní zkoušky, hovořil o zapojení do velkého množství jazykových, znalostních i odborných soutěží, vyzdvihl úspěšné žáky, hovořil o zahraničních praxích a ocenil vstřícný přístup žáků k aktivitám, které vykonávají i nad rámec školní docházky, ve svém volném čase. Nastupující žáci prvních ročníků si tak mohli udělat představu, co vše se na škole děje, do jakých aktivit se mohou zapojit a na co se mohou těšit.

Po svém úvodním projevu předal mikrofon řediteli školy Mgr. Martinu Ruskému. Poukázal na úskalí související s pandemickou situací, karanténami, se kterými jsme se potýkali celý uplynulý školní rok a které samozřejmě ovlivnily veškeré činnosti školy – soutěže, projekty, zahraniční praxe, odborné exkurze atd. Vyslovil naději, že situace se snad již stabilizuje a nadcházející školní rok se vydaří.

Následně vedení školy ocenilo prospěchově nejúspěšnější žáky školy.

Příjemnou atmosféru doplnilo divadelní představení Slezského divadla v Opavě Revizor, které se žákům velmi líbilo a výkony herců odměnilo na konci velkým potleskem.