Také v letošním školním roce 2022/23 mají studenti možnost využít bezplatného doučování z vybraných předmětů. Zájemci se mohou informovat u třídních učitelů nebo přímo u vyučujících.