Vážený pane řediteli,

velmi Vám děkuji za umožnění vstupu do školní budovy na Tyršově 34 pro absolventy školy z roku 1972.

Také děkujeme obětavé paní Pospíšilové za zpřístupnění budovy a mým kolegyním odborných předmětů za krásnou přípravu Gastrostudia. 

Do školy se ještě přišlo podívat přes 30 mých vrstevníků. A také naše paní třídní Mgr. Jarmila Grodová – Šlehoferová. Přišla mezi nás po 30 letech…

Všem se ve škole moc líbilo. Samozřejmě nejvíc všichni obdivovali prostory kuchyně a celého Gastra. Také možnost zakoupení si Almanachu školy téměř všichni využili. 

Na společný oběd na Terase nás přišlo 43. 

Pane řediteli, bylo nám tam všem moc hezky. Od samotného dojednání akce s panem vedoucím Petrem Kovalem, přes přípravu krásných tabulí, dobrého jídla a skvělé milé obsluhy. Vše proběhlo na vysoké profesionální úrovni, což ocenila řada mých vrstevníků ze srazu. 

A to měla restaurace Terasa mimo nás ještě další asi 3 akce přímo v restauraci. 

Pane řediteli, jsem ráda, že se všem spolužákům na srazu líbilo. Velký podíl na tom mají i Vaši zaměstnanci, studenti a učni. 

Vám i jim velmi za celý můj ročník absolventů děkuji. A přeji Vám všem hodně pracovních úspěchů i spokojených hostů. 

Ludmila Černínová