Koncem září pořádají některé základní školy pro své žáky Dny profesí. Naše škola se do této akce každoročně zapojuje a připravuje pro budoucí potenciální žáky bohatý program.

Pravidelnými návštěvníky jsou žáci 8. a 9. tříd základní školy Otická, kteří k nám letos zavítali ve čtvrtek 29. září. Část žáků si prohlédla budovy školy na Tyršově ulici, výchovná poradkyně Mgr. Michaela Kryšpínová je seznámila se studijními obory, možnostmi uplatnění absolventů, praxemi, atraktivitami, nabídkou kurzů a obsahem vzdělávání na naší škole. V moderní školní kuchyni, která je určená k výuce odborných předmětů žáků maturitního oboru Hotelnictví, se jim věnovala Ing. Pavlína Šmachová. Byly zde připraveny ukázky stolování a žáci si pochutnali na drobném občerstvení, které jim připravili žáci 4. B. Žáci se tak seznámili s pestrou nabídkou maturitních oborů – Hotelnictví, Cestovní ruch.

Doufáme, že se žákům u nás líbilo a ulehčili jsme jim tak nesnadné rozhodování o své budoucnosti.