Řídíme se heslem „ŠKOLA PLNÁ ŽIVOTA“ a snažíme se hravou formou Dnů řemesel seznámit žáky základních škol se studijními obory, které by si mohli vybrat pro následné studium.

Letos opět mohou školy využít této nabídky tak jako Základní škola Otická v Opavě dne 29. září 2022. Máme na výběr 3 obory maturitní, 8 oborů učňovských, 1 obor nástavbový a VOŠ. Žáci zde mohou strávit několik pěkných let.

Vkládá: Mgr. Pavla Hrivňáková – výchovný poradce