Po dvouleté odmlce se v Městských sadech v Opavě konal Veletrh povolání garantovaný opavským Úřadem práce, Okresní hospodářskou komorou, Magistrátem města Opavy a podporovaný MSK. Veletrh byl určen široké veřejnosti, ale hlavně žákům 9. tříd základních škol, kterým by mohl pomoci v rozhodování, jakou střední školu si vybrat. V letošním roce se 5. a 6. října představilo více než 70 středních škol, včetně jejich sociálních partnerů a zaměstnavatelů. Víceúčelovou halu v městských sadech zaplnily stánky škol především z Opavy, ale nechyběly ani vzdálenější střední školy. Každá škola se snažila co nejatraktivněji předvést zájemcům. Stánky s letáky a propagačními materiály, ochutnávkami výrobků, často i názornými pomůckami, byly v obležení žáků.

Naše škola se této akce pravidelně účastní. Učitelé, ale především žáci prezentují maturitní obory Cestovní ruch a Hotelnictví, obory ukončené výučním listem – Výrobce potravin, Řezník – uzenář, Pekař, Cukrář, Kuchař – číšník, Prodavač a Kadeřník. Zájemci o studium i jejich rodiče si mohli prohlédnout výrobky jednotlivých oborů, šikovná děvčata oboru Kadeřník vytvářela přímo na místě krásné účesy. Nabízeli jsme také různé ochutnávky, např. čerstvě upečené lázeňské oplatky s logem školy, masné výrobky stipendijně podporovaného oboru Řezník – uzenář, děvčata oboru Hotelnictví připravovala přímo před očima návštěvníků úžasné palačinky. Jsme rádi, že se na této akci podíleli naši sociální partneři – firma Knappe, Bivoj, Globus či Mondelēz International, jejichž výstavní stánky neminul jediný návštěvník. Vyučující učebních oborů Výrobce potravin a Pekař Marcela Rymlová s neutuchající energií pletla s učni po oba dny pletýnky a housky, které posléze na místě kynuly a pekly se. Návštěvníci tak viděli, jak krásná, ale zároveň i náročná je tato práce. Vůně čerstvě upečeného pečiva a koláčků lákala. Velký dík za úspěšný průběh akce patří mnoha zaměstnancům naší školy.

Veletrh zaplavily davy návštěvníků a jsme přesvědčeni, že naše škola svou krásnou prezentací upoutala pozornost mnoha budoucích žáků.