V říjnu tohoto roku jsme se společně s žáky třídy 1. A oboru Cestovní ruch vydali na již tradiční dvoudenní exkurzi do historického centra Vídně a na jižní Moravu.

Ve Vídni jsme si společně prošli ty nejvýznamnější zdejší pamětihodnosti a navštívili i Uměleckohistorické muzeum s úžasnými skvosty z různých oblastí světa. Asi nejpůsobivější byla egyptská či mezopotámská sbírka. Prohlídku jsme ukončili procházkou ke slavnému barevnému Hundertwasserhausu a poté jsme se přesunuli na ubytování na jižní Moravu do obce Dolní Dunajovice.

Druhý den následovala prohlídka „okurkového“ Znojma s překrásnými vyhlídkami na řeku Dyji či rotundu sv. Kateřiny. Následně jsme se přesunuli do národního parku Podyjí, kde jsme absolvovali procházku na nejvyhlášenější vyhlídku v parku s výhledem na nejmenší rakouské městečko Hardegg.

Myslím, že si studenti užili v dostatečné míře jak historii, tak přírodu zdejšího kouzelného kraje.

Mgr. Petr Láznička, DiS.