Dne 9. 11. 2022 se naše škola, spolu s dalšími SŠ MSK, zúčastnila Veletrhu SŠ v ostravském OC Futuru. Naše učební a maturitní obory jsme prezentovali názornými ukázkami dovedností žáků oboru Hotelnictví a žáků učebního oboru Výrobce potravin. Během výkladu o studiu na naší škole jsme nabízeli kávu espresso a cappuccino, spolu se školními oplatky, které pekly žákyně učebního oboru Výrobce potravin přímo na místě. Poutavý výklad našich žákyň, s odbornými ukázkami dovedností, určitě zaujal potencionální zájemce, které jsme seznamovali, nejen
s nabídkou učebních a maturitních oborů, s návazností na studium VOŠ, ale i s možností ubytování na našem Internátě. Naše žákyně tyto informace vždy obohatily o vlastní zkušenosti ze studia a z praxe. Akce se zúčastnilo šest žákyň třídy 3. C oboru Hotelnictví, dvě žákyně učebního oboru Výrobce potravin a čtyři vyučující. Všem žákům děkujeme a budeme se těšit na další prezentaci a propagaci naší školy.

Mgr. Dagmar Tomášková

Ing. Pavlína Šmachová