V rámci projektu Dny profesí/Dny řemesel naši školu navštívila ve středu 9. listopadu 2022 Základní škola Dvořákův okruh z Krnova. Nejdříve si žáci prohlédli budovu školy na Tyršově ulici, výchovná poradkyně Mgr. Michaela Kryšpínová je seznámila se studijními obory, možnostmi uplatnění absolventů, praxemi, atraktivitami, nabídkou kurzů a obsahem vzdělávání na naší škole. V moderní školní kuchyni, která je určená k výuce odborných předmětů žáků maturitního oboru Hotelnictví, se jim věnoval Mgr. Alexander Burda. V rámci laboratorních cvičení připravil se žáky 1. ročníku ukázky stolování, míchání nápojů a žáci si pochutnali na drobném občerstvení, které jim naši šikovní prváci připravili. Žáci se tak seznámili s pestrou nabídkou maturitních oborů – Hotelnictví, Cestovní ruch.

Doufáme, že se žákům u nás líbilo a ulehčili jsme jim tak nesnadné rozhodování o své budoucnosti.