Správný výběr střední školy hraje významnou roli pro budoucí život každého studenta. Jak ale vybrat tu správnou školu? Vzdělání by mělo žákům a studentům dát dobrý základ pro celoživotní uplatnění. Výstava, která proběhla na Černé louce v Ostravě 25. a 26. listopadu 2022, tyto cenné informace nabídla prostřednictvím vystavujících škol, sociálních partnerů a zaměstnavatelů. Návštěvníci zde měli příležitost osobního setkání se zástupci naší školy. Vyučující a žáci byli připraveni zodpovědět nejrůznější dotazy týkající se výukových oborů, dopravy, ubytování, odborných a učebních praxí a dalších možností uplatnění na trhu práce. Všichni studenti velice ochotně představili naši školu a přispěli i ukázkami odborných baristických dovedností.