Dne 24. listopadu 2022 jsme s žáky učebního oboru Řezník-uzenář a Výrobce potravin prezentovali naši školu na veletrhu středních škol a zaměstnanosti pořádaném Úřadem práce Bruntál. Účelem tohoto veletrhu bylo nabídnout žákům 8. a 9. tříd základních škol učební a maturitní obory naší školy v rámci jejich rozhodování kam jít studovat. Veletrhu se zúčastnili vystavovatelé nejen středních škol z Opavy, Ostravy, Bruntálu, Olomouce, ale také zaměstnavatelé, kterým na trhu práce chybí kvalifikovaní pracovníci. Podle organizátorů se tohoto veletrhu zúčastnilo asi 900 žáků základních škol. U našeho stánku návštěvníci obdivovali na místě vyrobené oplatky s logem školy a pochutnávali si na výrobcích našich žáků řezníků a koláčcích, které nám poskytla pekárna Knappe. Žáci základních škol měli především zájem o naše maturitní obory, ale také se vyptávali na naše obory učební.

Vkládá: Mgr. Marcela Rymlová, Magda Lešinská – UOV