Ve čtvrtek 24. listopadu 2022 se žákyně 3. C oboru Hotelnictví zúčastnily už tradiční soutěže pořádané organizací Junior Achievement Czech ve spolupráci s JA Slovensko, nazvanou JA Citi International Innovation Camp, zaměřenou na kreativitu a inovace. Soutěže se zúčastnilo 20 pětičlenných týmů ze škol různých oborů napříč Českou a Slovenskou republikou. Nikoho neodradilo ani to, že se soutěž konala v online prostředí, a napjatě jsme čekali na vyhlášení tématu soutěže. Studenti měli tentokrát vytvořit podnikatelský plán na téma Inovace pro udržitelnou budoucnost, který odpoledne prezentovali opět online před odbornou porotou složenou z nejvyšších představitelů Citi Bank a JA. Náš tým se umístil na skvělém 3. místě s projektem „Energík“, který měl pomoct využít zužitkovanou odpadní vodu z budov a následně ji přeměnit v elektrickou energii, ale jak prohlásila odborná porota – zvítězili všichni – více než samotné vítězství, jsou nabyté dovednosti, které mohou být uplatněny v budoucím zaměstnání.

Členkami úspěšného týmu 3. C byly:

Karolína Janková

Kateřina Kantorová

Lucie Mikšíková

Kateřina Quisová

Kateřina Tesařová

Za PK ekonomických předmětů:

Ing. Romana Venclíková