Ve čtvrtek 1. prosince 2022 proběhlo v rámci maturitních oborů školní kolo olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se 26 studentů všech ročníků.

Zadání je centrální pro celou republiku a není vůbec jednoduché. Soutěžící musí prokázat dovednosti jazykové, ale i stylistické. Jazykové úkoly jsou značně náročné a dokonale prověří znalost rodného jazyka. Ve stylistické části se hodnotí nejen gramatická správnost, ale také nápaditost a originalita zpracování zadaného tématu.

Do okresního kola postoupili první dva nejlepší – Lucie Dulanská (3. B) a Barbora Metelková (4. A).

Okresní kolo proběhne 5. dubna 2023 na Slezském gymnáziu v Opavě.

Mgr. Dominika Horáková