V úterý 10. ledna proběhlo vyhlášení výsledků prosincového školního kola Olympiády v anglickém jazyce. Soutěže se zúčastnilo celkem 35 žáků z 1. – 3. ročníku maturitních oborů Hotelnictví a Cestovní ruch. Písemný test měl dvě části, poslechovou a gramatickou (práce s textem a doplňování výrazů). Dvanáct nejlepších pak postoupilo do části ústní, která již tradičně probíhala veřejně před publikem. Kromě zkušební komise ve složení Mgr. Klimentová a Mgr. Jurečka, se mohlo ústní části zúčastnit také dalších dvanáct úspěšných v písemném testu. V prvním kole ústní části muselo dvanáct finalistů nejen prokázat dostatečnou výřečnost, nápaditost a kreativitu při odpovídání na vylosované otázky a obrázky doplněné také četnými dotazy z publika, ale hodnotila se i bohatá slovní zásoba a dobrá znalost anglické gramatiky. Do druhého kola postoupilo nejlepších šest, kteří byli vybráni na základě hlasování publika i hodnocení zkušební komise. Ve druhé části je čekala tvrzení doprovázená obrázky, popis a porovnávání obrázků, a také několik párových aktivit. Největší ohlas u publika měly opět situační rozhovory ve dvojicích. Vyprávění (ne)konečného příběhu, letos s mikulášskou tématikou, kdy se šestice nejlepších řetězově střídala a musela opět prokázat dostatečnou fantazii a pohotovost, pak celou ústní část již tradičně uzavřelo.

V březnovém okresním kole Olympiády v anglickém jazyce pro SOŠ budou naši školu reprezentovat dvě žákyně s nejlepším výsledkem v písemné části a také výborným výkonem v části ústní:  Michaela Juretzková (1. A) a Tereza Ryžová (2. A).Na dalších místech se pak umístili Adam Ďurech (3. B), Helena Heinertová (1. A), Beáta Střižíková (1. A) a Eliška Červenková (1. B).

Všem účastníkům ústní části děkujeme za vynikající výsledky i předvedené výkony. Tak jako v předchozích letech byla soutěž velmi vyrovnaná a o výsledném pořadí často rozhodovaly jen bodové rozdíly. Dvěma nejlepším pak gratulujeme a přejeme úspěch v kole okresním!