Připravujeme kuchařský kurz pro širokou veřejnost. Vzhledem k omezenému počtu míst a předpokládanému vysokému zájmu doporučujeme rychlou reakci.  Přihlaste se dle instrukcí na plakátku. 

Na setkání 14.3. 2023 se těší Saša Burda a Pavlína Šmachová.