Jako již tradičně se na počátku kalendářního roku konala v Ostravě na Střední škole společného stravování projektová soutěž budoucích odborníků na cestovní ruch zvaná Mladý průvodce. I letos se jí zúčastnily týmy nejen ze všech koutů České republiky, ale i z blízkého Slovenska.

Soutěžilo se nejprve v testu vědomostních znalostí České a Slovenské republiky, kde si náš tým ve složení Klára Kuncová a Klára Dostálová (obě ze třídy 3. A oboru Cestovní ruch) vedli na výbornou.

Hlavní část soutěže však spočívala v prezentaci turistického produktu – zájezdu na téma: Pohádková dovolená – zájezd pro rodiny s dětmi předškolního věku.

Naši žáci se prezentovali zájezdem do Bavorska, přičemž připravili velmi zajímavý program plný atraktivních cílů zaměřených na děti – jezero Königssee s plavbou na lodi, bavorský piknik, focení v dobových kostýmech, zámek Neuschwanstein, Mnichovská ZOO a mořské akvárium, den strávený na typické bavorské farmě apod.

Nechyběl ani služební program (vytipování vhodných služeb), příprava mapových podkladů (přejezdy, itineráře, mapky měst), kalkulace i SWOT analýza produktu.

Prezentace se jim velmi zdařila a celkově obsadili v silné konkurenci 7. místo. Blahopřeji!!

Mgr. Petr Láznička, DiS.