Spolu s žáky třídy 2. A, oboru Cestovní ruch jsme společně vyrazili v termínu 16. – 17. 3. 2023 na cvičnou odbornou exkurzi do Olomouce, Brna a Vídně.

Společně jsme si prohlédli a odprůvodcovali první dvě jmenovaná města. Součástí prohlídky města Brna byla i návštěva katedrály sv. Petra a sv. Pavla na Petrově a taktéž prohlídka krypty Kapucínského kláštera s mumiemi mnichů a tamních mecenášů J

Druhý den jsme absolvovali prohlídku veletrhu cestovního ruchu ve Vídni. Žáci mohli shlédnout stánky různých zemí světa, velkých cestovních kanceláří, jednotlivých rakouských spolkových zemí, ochutnali tradiční rakouské speciality, sýry, uzeniny a v neposlední řadě shlédli expozice několika výrobců kempovacích vozů.

Následně jsme se přesunuli do centra města a prohlédli si slavné Přírodovědné muzeum. Kromě samotné architektury a slavnostní výzdoby jsme mohli obdivovat obrovskou sbírku minerálů, skelety dinosaurů, slavnou Willendorfskou Venuši, nálezy z moravské jeskyně Býčí skála či z rakouského Halštatu.

Exkurze tak bezesporu splnila svůj účel jak po stránce průvodcovské, tak i po stránce obsahové.

Mgr. Petr Láznička, DiS.