Ve čtvrtek 23. 3. 2023 se žáci naší školy zúčastnili odborné ekonomické soutěže NN & JA Social Innovation Camp v Praze, kde jsme měli možnost se setkat se školami z celé České republiky. Žáci se rozřadili s ostatními studenty do skupin, ve kterých následně pracovali na svém projektu v rámci sociálního podnikání. Naši školu reprezentovali 4 žáci: Kateřina Kantorová a Kateřina Quisová ze třídy 3. C, Ondřej Midloch a Jan Sikora ze třídy 3. B.

Letošní ročník nesl téma „Pomáhání mladým lidem zvládat deprese a sebepoškozování. Celkově se zúčastnilo 12 týmů s 12 originálními projekty, které by měly pomoci tuto tematiku otevřít a hlavně poskytnout pomoct lidem, kteří ji potřebují. Představily se nám projekty jako aplikace pro rodiče až po aplikace s možností kontaktování psychologického odborníka.

Žákyně naší školy Kateřina Kantorová (3. C) se svým týmem obdržela ocenění Největší přínos pro společnost s webovými stránkami Trénink rodičů.

Kategorii Absolutní vítěz vyhrál tým, jehož členem byl Jan Sikora (3. C), a to s navrženou aplikací Gigi – digitální parťák.

Kateřina Quisová, 3. C