Dne 4. dubna 2023 se konal v budově SŠHŠ a VOŠ Opava, Schinzelův dům 8. učňovský velikonoční jarmark.

Výrobci potravin II. a III. ročníku pomohli již v neděli s výrobou oplatek, lineckého pečiva a velikonočních beránků.

O výrobu pekařských výrobků se spolu s UOV pekařů a výrobců potravin postarali žáci I. a II. ročníku učebního oboru Pekař. Napekli velké množství mazanců, jidášů a koláčů a také běžného a celozrnného pečiva.

K zakoupení byly nejenom pekařské výrobky, ale také cukrářské a kuchařské dobroty a ručně vyráběné oplatky. Oplatky výrobci potravin vyráběli před zraky návštěvníků.

Zákazníci měli možnost posedět u dobré kávičky se zákuskem, který jim připravili žáci učebních oborů Kuchař-číšník a Cukrář. Mohli ochutnat oplatky, sušenky, uzenářské výrobky. Jarmark navštívily jak děti z mateřských školek v doprovodu učitelek, tak maminky s dětmi a starší generace. Všichni si pochvalovali výrobky našich žáků, čekali na čerstvé pečivo a další koláče, které jsme pro velký zájem v průběhu jarmarku vyráběli.

S balením pekařských výrobků a prodejem pomohli žáci učebního oboru Výrobce potravin a Prodavač. O velikonoční výzdobu Schinzelova domu se tentokrát postarali UOV učebního oboru Prodavač.

Kadeřnice poskytly kadeřnické služby za příznivé ceny.

Děkuji všem učitelům odborného výcviku a žákům všech učebních oborů, kteří pomohli při realizaci tohoto již 8. učňovského velikonočního jarmarku, o kterém můžeme říct, že se nadmíru vydařil. Bez Vás by se to nemohlo uskutečnit.

Velké poděkování patří i firmě Mondeléz za poskytnutí surovin a hotových výrobků a taktéž firmě Knappe s.r.o. za možnost odkoupení surovin.

Vkládá: Mgr. Marcela Rymlová – UOV