Na konci dubna 2023 jsme se s žáky II. roč. oboru RRT vydali na cvičnou odbornou exkurzi do Prahy. Program byl vskutku pestrý a bohatý. Kromě prohlídky pražských památek jsme absolvovali velmi poučnou exkurzi pražským židovským městem, prohlédli jsme si kontroverzní moderní umění v Galerii Dox a navštívili jsme barokní interiéry úžasné strahovské knihovny.

Na Pražském hradě jsme si prošli Svatovítskou katedrálu, Starý královský palác, Zlatou uličku, baziliku sv. Jiří a tamní hradní zahrady.

Nechyběla ani plavba Pražskými Benátkami, exkurze v prvorepublikové restauraci Triton z roku 1912 na Václavském náměstí a třešničkou na dortu byla dvouhodinová prohlídka zázemí pražského Letiště Václava Havla.

Byla to skvělá a poučná akce J

Mgr. Petr Láznička, DiS.