Ve druhé polovině května uskutečnila třída 3. A oboru Cestovní ruch výjezdovou exkurzi do severních Čech s výjezdy do zahraničí.

Cestou tam jsme si prohlédli historické hlavní města Slezska – polskou Vratislav. Vyšlápli jsme si na vyhlídkový můstek kostela Panny Marie, prohlédli historické centrum s úžasnou středověkou radnicí a hledali po celém městě slavné trpaslíky tzv. krasnale.

Na severu Čech jsme si následující dny kromě prohlídky historických pamětihodností dali pořádně do těla při výšlapu na horu Ještěd nebo při dobrodružném paintballu.

Nechyběl ani výjezd na německou stranu hranice, kde jsme společně prozkoumali pevnost Königstein s výhledy na řeku Labe a historické centrum Drážďan s nádherně opraveným kostelem Frauenkirche.

Romantické chvilky jsme též strávili na rašeliništích a loukách Jizerky nebo u slavného krkonošského Mumlavského vodopádu, kde někteří z nás nalezli i odvahu vykoupat se v něm!!

Součástí exkurze byla i prohlídka naší nejstarší sklárny Novosad a syn v Harrachově nebo návštěva hřebčína v Kladrubech nad Labem (UNESCO).

Viděli jsme toho opravdu hodně za těch pár několik dní….a stálo to za to.

Mgr. Petr Láznička

TU