Ve dnech 24. a 26. května 2023 jsme se zúčastnili odborné exkurze s žáky III. ročníku učebního oboru Výrobce potravin a Pekař v závodě Mondeléz Mariánské Lázně. Žáci se seznámili s výrobou lázeňských oplatek jak mazaných, tak spékaných. Viděli jsme výrobu těsta, pečení, spékání nebo mazání, výrobu náplně, chlazení, až po balení hotových výrobků. Po exkurzi jsme si společně s žáky prohlédli lázeňské město. Večer jsme s žáky došli ke zpívající fontáně, kde jsme ukončili pobyt v Mariánských Lázních.

Druhý den jsme z Mariánských Lázní odjeli do Prahy, kde jsme se dva dny věnovali prohlídce památek v Praze, Divoké Šárky a také jsme navštívili prodejnu a výrobnu belgických pralinek a canditů. Domů jsme se vrátili v pátek večer sice unavení, ale spokojení.

Vkládá: Mgr. Marcela Rymlová, Ing. Michaela Felbierová – UOV