Ve středu 7. června 2023 se ve sportovní hale ZŠ Mařádkova konal 15. ročník Olympiády handicapovaných sportovců. Účastnilo se jí přes 100 závodníků, převážně ze ZŠ pro tělesně postižené Opava, Dostojevského 12, která je hlavním organizátorem této akce. Naše škola byla oslovena, abychom přispěli svou pomocí při nelehké organizaci této akce. Žákyně I. ročníku oboru Cukrář se toho zhostily velmi zodpovědně. Po celou dobu soutěží se věnovaly handicapovaným sportovcům a provázely je mezi jednotlivými disciplínami. I tímto, byť zdánlivě „jednoduchým úkolem“, naše žákyně přispěly k hladkému a zdárnému průběhu celé Olympiády, za což jim patří veliké poděkování.

Vkládá: Mgr. Jana Brunová