Žáci a zaměstnanci školy přejí upřímnou soustrast pozůstalým.