Praxe? Hurá do světa!

Na Střední škole hotelnictví a služeb a VOŠ v Opavě dobře vědí, že nejlépe si žáci ověří své znalosti a dovednosti v praxi, a to rovnou v zahraničí. Spolupráce školy se zahraničními partnery má dlouholetou tradici, a tak může škola každý rok svým žákům maturitních oborů hotelnictví a cestovní ruch nabídnout možnost absolvovat povinnou „prázdninovou“ odbornou praxi právě mimo hranice České republiky. A není to nic jednoduchého. Žáci musí mít odvahu a chuť opustit pohodlí domova rovnou na tři měsíce. Nabídka zemí se mění, ale stálicí je Německo a Kypr.

Na německý ostrov Usedom do jednoho z největších místních hotelů Baltic ve městě Zinnowitz, se kterým naše škola spolupracuje již více než 30 let, se vypravilo 11 žáků oboru hotelnictví i cestovní ruch. Svou němčinu zdokonalovali jak při obsluhování hostů v restauraci, tak na recepci.

Ve volných chvílích si deset žáků mohlo užívat krás prosluněného Kypru. Ale samozřejmě až po práci. I zde pracovali ve špičkových hotelových komplexech ve známých letoviscích, jako je např. Agia Napa nebo Protaras, které navštěvují hosté z celého světa.

Letos jsme nově navázali spolupráci se zprostředkovatelem zahraniční praxe v Irsku. Podařilo se tak najít plnohodnotnou náhradu za Velkou Británii, kde slibně se rozvíjející spolupráci ukončil brexit. V první irské letní sezóně absolvovali svou zahraniční tříměsíční praxi tři žáci 3. ročníku oboru hotelnictví, ke kterým se připojili tři absolventi. Mohli si vybrat z přibližně 20 nabízených hotelů a destinací rozmístěných po celém Irsku. Mezi aktuálně nabízené profese patřila obsluha v restauraci, práce v kuchyni a práce v housekeepingu. V příštím roce pak bude nabídka rozšířena o práci na recepci. Jednou z podmínek podepsání pracovní smlouvy bylo mimo jiné absolvování půlhodinového telefonického přijímacího pohovoru v anglickém jazyce, a to se silným irským akcentem. Ten všichni zvládli výborně a měli tak možnost pracovat na úseku obsluhy, kde byli v každodenním kontaktu s anglicky mluvícími hosty. To ocenili zejména maturanti s ohledem na blížící se maturitní zkoušku z anglického jazyka. Mezi další pozitiva této destinace pak patří rozhodně krásná příroda a velmi přátelští Irové.

„Prázdninová“ praxe je bezesporu pro žáky velkým přínosem. Zdokonalí se v jazycích, vyzkoušejí si skutečnou práci v hotelu, musí zvládnout komunikaci s hosty, umět spojit teorii s praxí a také si ověří, nakolik už jsou samostatní a schopni obstát v cizím prostředí. To vše je připraví na skutečný profesní život a pomůže jim najít uplatnění na trhu práce. Často totiž v zahraničí navážou pracovní kontakty a není výjimkou, že po maturitě odjíždějí pracovat zrovna tam, kde sbírali první pracovní zkušenosti právě během těchto letních praxí.

Autor Mgr. D. Horáková