Dvoudenní baristický kurz ve dnech 4. – 5. 10. 2023 pod záštitou CBA byl úspěšný pro všechny zúčastněné žáky oboru Hotelnictví, Cestovního ruchu a studenty VOŠ. Podmínkou pro ukončení kurzu byla jak praktická zkouška, tak závěrečný test. Oceněním intenzivní dvoudenní práce bylo předání certifikátu BARISTA JUNIOR jak v ČJ tak AJ.