V polovině měsíce října se vydala třída 1. A oboru Cestovní ruch na dvoudenní cvičnou odbornou exkurzi do Vídně a na Pálavu. První den si žáci prohlédli historické centrum bývalé rakousko-uherské monarchie a shlédli velmi cennou sbírku habsburské pokladnice, jezdeckou školu, množství muzeí, radnici, parlament, slavnou cukrárnu Demel, dóm sv. Štěpána nebo kopii Poslední večeře od Leonarda da Vinci v Minoritském kostele.

Po přespání v útulném penzionu Kratochvíl v Dolních Dunajovicích se následující den vydali na pěší přechod části Pálavských vrchů z Klentnice do Mikulova s úžasnými výhledy do zvlněné vinařské krajiny. Nechyběla ani návštěva jeskyně Na Turoldu nebo prohlídka židovského hřbitova a historického centra města.

Počasí vyšlo nádherně, nálada byla dobrá a exkurze se celkově velmi vydařila. Příště vyrazíme do Beskyd!

Mgr. Petr Láznička