Na začátku října se žáci všech tří ročníků učebního oboru Řezník – uzenář zúčastnili odborné exkurze o zpracování jatečných těl zvířat v moderním provozu firmy MASOMA – Jaroslava Klemensová, na pracovišti JATKA Melč s.r.o., se svou učitelkou odborného výcviku Magdou Lešinskou a třídní učitelkou Vladislavou Lichnovskou.

Seznámili jsme se s přepravou zvířat, ustájením a podmínkami „welfare“. Nahlédli jsme do stáji, kde se věnují chovu masného plemene „Limousine“. Následoval proces porážení, od přihánění do omračovací pasti, omráčení – jateční pistolí, zavěšení, vykrvení, stahování kůže, její oddělení a uložení k expedici do koželužen. Dále probíhalo odborné rozhruzení, vykolení, kontrola vnitřních orgánů, jejich evidence, vytřídění na vedlejší živočišné produkty veterinářem a klasifikace jatečných těl podle zmasilosti a protučnělosti. Zhlédnutí celého procesu bylo vhodným doplněním teoretických znalostí žáků I. ročníku, ale také upevnění znalostí žáků II. a III. ročníku.

Vkládá: Ing. Vladislava Lichnovská