Národní srovnávací zkoušky (NSZ) jsou významnou součástí přijímacího řízení na vysoké školy. V uplynulém školním roce přijímalo na základě výsledků NSZ uchazeče bezmála 60 fakult vysokých škol v České republice, což bylo přibližně 28 000 maturantů.

Ve spolupráci se vzdělávací agenturou SCIO, která tyto testy zajišťuje, zorganizovala naše škola 23. října online seminář pro zájemce o studium na vysokých školách z řad budoucích maturantů.

V úvodu se lektorka věnovala prezentaci základních informací o NSZ, dále představila ukázky testů Obecných studijních předpokladů a možnosti přípravy na NSZ.

Na závěr mohli účastníci prostřednictvím chatu položit otázky.

Doufáme, že studenti budou úspěšní jak ve výběru vysoké školy, tak v přijímacím zkouškách. Již v listopadu proběhne pilotní testování, do kterého se měli naši studenti možnost přihlásit.